Skip to main content

Alumni

Class of 2016 - mfa

Alex Duncan

Class of 2016 - mfa

Alex Feigenbaum

Class of 2016 - mfa

Alexander Bevier

Class of 2017 - mfa

Alexander King

Class of 2015 - mfa

Allen Yu

Class of 2017 - mfa

Andrew Chang

Class of 2018 - mfa

Andrew Petersell

Class of 2016 - mfa

Angela Lee

Class of 2016 - mfa

Ansh Patel

Class of 2014 - mfa

Ji Chen

Class of 2018 - mfa

Ben Costrell

Class of 2019 - bfa

Ben Haderle

Class of 2016 - mfa

Ben Poland

Class of 2017 - mfa

Ben Sironko

Class of 2017 - mfa

Blake Andrews

Class of 2016 - mfa

Brian Kang

Class of 2015 - mfa

Bruce Lan

Class of 2017 - mfa

Burgess Voshell

Class of 2018 - bfa

Cameron Hall

Class of 2016 - mfa

Carl Farra

Class of 2019 - mfa

Carol Mertz

Class of 2018 - mfa

Chao Jin

Class of 2015 - mfa

Charles George

Class of 2016 - mfa

Chris McGinnis

Class of 2018 - mfa

Chris Williams

Class of 2018 - mfa

Corey Bertelsen

Class of 2016 - mfa

CS Wallace

Class of 2018 - mfa

Daniel Kimsey

Class of 2018 - mfa

David Frisch

Class of 2017 - mfa

Denver Coulson

Class of 2014 - mfa

Diego Garcia

Class of 2018 - bfa

Easton Self

Class of 2016 - mfa

Eliran Vegh

Class of 2015 - mfa

Elyse Lemoine

Class of 2016 - mfa

Emma Wang

Class of 2019 - mfa

Emperatriz Ung

Class of 2017 - mfa

Ping Qiu

Class of 2016 - mfa

Kai Liang Teo

Class of 2016 - bfa

Fay Koh

Class of 2018 - bfa

Flan Falacci

Class of 2014 - mfa

Franziska Zeiner

Class of 2015 - mfa

Geoffrey Suthers

Class of 2018 - mfa

Cunbo Li

Class of 2018 - mfa

Hang Ruan

Class of 2017 - mfa

Hannah Monck

Class of 2018 - mfa

Hosni Auji

Class of 2014 - mfa

Ilya Zarembsky

Class of 2019 - bfa

Jack Gombos

Class of 2013

Jimi Stine

Class of 2016 - mfa

Jing Zhao

Class of 2016 - mfa

Jingjin Liu

Class of 2016 - mfa

Jonathan Moormann

Class of 2014 - mfa

Jonathan Zungre

Class of 2019 - mfa

Jordan Jones-Brewster

Class of 2016 - mfa

Julian Hyde

Class of 2016 - mfa

Karina Popp

Class of 2018 - mfa

Laurenz Riklin

Class of 2015 - mfa

Leandro Ribeiro

Class of 2017 - mfa

Li Ling

Class of 2014 - mfa

Liron Lerman

Class of 2018 - bfa

Marcus Zaeyen

Class of 2018 - mfa

Mary Kenney

Class of 2016 - mfa

Mauricio Juliano dos Santos

Class of 2014 - mfa

Maxim Kolbowski-Frampton

Class of 2018 - mfa

Milan Koerner-Safrata

Class of 2015 - mfa

Mikhail Favorov

Class of 2017 - mfa

Michelle Senteio

Class of 2018 - mfa

Mostafa Haque

Class of 2019 - bfa

Nick Carbonara

Class of 2014 - mfa

Zhechuan Zhang

Class of 2019 - mfa

Nobonita Bhowmik

Class of 2015 - mfa

Nolan Filter

Class of 2019 - mfa

Oliver Hong

Class of 2019 - bfa

Olivia Mignone

Class of 2016 - mfa

Owen Bell

Class of 2015 - mfa

Pierre Depaz

Class of 2019 - bfa

Rahul Joshi

Class of 2016 - mfa

Reynaldo Vargas

Class of 2017 - bfa

Richard Gillis

Class of 2014 - mfa

Robert Dionne

Class of 2015 - mfa

Maria J Saint Martin

Class of 2017 - mfa

Sean Heron

Class of 2017 - mfa

Seth S. Scott

Class of 2018 - mfa

Shelley Chen

Class of 2014 - mfa

Shervin Ghazazani

Class of 2014 - mfa

Shoshana Kessock

Class of 2015 - mfa

Sigursteinn Gunnarsson

Class of 2014 - mfa

Stephen Lawrence Clark

Class of 2016 - mfa

Tamrah Cunningham

Class of 2016 - mfa

Terry Li

Class of 2017 - mfa

Tom Sarachan

Class of 2015 - mfa

Vanessa Briceño

Class of 2015 - mfa

Winnie Song

Class of 2016 - mfa

Wyatt Yeong

Class of 2015 - mfa

Wynn Chen

Class of 2015 - mfa

Zack Zhang

Class of 2014 - mfa

Zeke Virant

Class of 2018 - mfa

Zhuoyang Liu

Class of 2017 - mfa

Zijian Zhou